اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1396كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

 • » سید مهدی آسید علی رتبه 1 در رشته مهندسی برق

 • » سید سعید حسینی ورزنده رتبه 1 در رشته مهندسی عمران

 • » مصطفی رمضانی ورزنه رتبه 2 در رشته مهندسی برق

 • » مهران سعدآبادی رتبه 2 در رشته مهندسی مکانیک

 • » نسترن مرادزاده فرید رتبه 3 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » مهدیس تقوی فرشی رتبه 3 در رشته مهندسی شیمی

 • » سجاد دهقانی رتبه 4 در رشته مهندسی مکانیک

 • » ابوالفضل چمن مطلق رتبه 4 در رشته فیزیک

 • » سید فرزاد موسوی رتبه 5 در رشته مهندسی برق

 • » امین دانشگر رتبه 7 در رشته مهندسی مکانیک

 • » خشایار غراب رتبه 7 در رشته مهندسی عمران

 • » هادی مکاری زاده رتبه 8 در رشته مهندسی شیمی

 • » پویا مبارکی رتبه 9 در رشته مهندسی برق

 • » سروش مطهری رتبه 9 در رشته مهندسی مکانیک

 • » امیر محمد نژاد محمد رتبه 10 در رشته فیزیک

 • » حسین سرور امینی رتبه 10 در رشته مهندسی شیمی

 • » یلدا اصلانی داراندیش رتبه 13 در رشته مهندسی مکانیک

 • » پویا شاد مقدم رتبه 13 در رشته مهندسی عمران

 • » کسری صحت رتبه 14 در رشته مهندسی مکانیک

 • » مسعود قاسمی رتبه 15 در رشته مهندسی عمران

 • » علی اسد تبادکان رتبه 16 در رشته مهندسی عمران

 • » محمدمبین نیک خصال رتبه 18 در رشته فیزیک

 • » مهرداد فرضی رتبه 19 در رشته مهندسی عمران

 • » آرش مشهدی علیپور رتبه 22 در رشته مهندسی مکانیک

 • » امیرحسین قزلباش رتبه 29 در رشته مهندسی عمران

 • » امیرحسین ابراهیمی پور رتبه 40 در رشته مهندسی عمران