اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1393كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

 • » حامد فلاح زاده ابرقویی رتبه 1 در رشته مهندسی مکانیک

 • » علی ابراهیمی رتبه 1 در رشته مهندسی مکانیک

 • » فرهاد ذاکر حسینی رتبه 2 در رشته مهندسی شیمی

 • » عباس رضامند رتبه 4 در رشته مهندسی عمران

 • » عباس ابوالفتحی رتبه 4 در رشته مهندسی برق

 • » سید کیانوش موسوی چاشمی رتبه 6 در رشته مهندسی عمران

 • » حامد زلفی رتبه 7 در رشته فیزیک

 • » جاوید ملکی دلارستاقی رتبه 7 در رشته مهندسی برق

 • » حمیدرضا ابین رتبه 7 در رشته مهندسی برق

 • » صالح غلام زاده رتبه 8 در رشته مهندسی عمران

 • » مهرداد محمودی امندانی رتبه 8 در رشته مهندسی مکانیک

 • » امیر نوحه خوان رتبه 9 در رشته مهندسی عمران

 • » علی ارجمند رتبه 10 در رشته مهندسی مکانیک

 • » آرش یادگاری قهدریجانی رتبه 10 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » علی محمد حجتیان رتبه 12 در رشته فیزیک

 • » مسعود حبیبی داویجانی رتبه 12 در رشته فیزیک

 • » مژده کربلایی مطلب رتبه 12 در رشته مهندسی برق

 • » مهدیه مهرابی رتبه 13 در رشته مهندسی برق

 • » محمدجواد واشهری قمصری رتبه 13 در رشته مهندسی مکانیک

 • » مجتبی اسفندیاری رتبه 15 در رشته مهندسی مکانیک

 • » عبدالصمد منتظری شاه توری رتبه 15 در رشته مهندسی مکانیک

 • » سید پوریا مظلومی رتبه 16 در رشته فیزیک

 • » مصطفی مرادی رتبه 16 در رشته مهندسی مکانیک

 • » عرفان عباسی رتبه 17 در رشته مهندسی عمران

 • » مصطفی محمدیان رتبه 18 در رشته مهندسی برق

 • » محسن مینایی جاوید رتبه 26 در رشته مهندسی عمران

 • » رامین بهلولی رتبه 27 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » حسین صابر رتبه 28 در رشته مهندسی برق

 • » رویا برزگر رتبه 28 در رشته مهندسی شیمی

 • » وحید اقبالی فرکوش رتبه 31 در رشته مهندسی عمران

 • » مجید حسن ابادی رتبه 34 در رشته مهندسی شیمی

 • » مسعود خاکی نژاد رتبه 36 در رشته مهندسی عمران

 • » کامران اسماعیلیان رتبه 42 در رشته مهندسی برق