اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1392كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

 • » محمدامین دهقانی رتبه 2 در رشته مهندسی برق

 • » رضا فرجی نایه رتبه 2 در رشته مهندسی مکانیک

 • » حسین رستمی باروجی رتبه 3 در رشته مهندسی مکانیک

 • » حبیب نافعی نیکجه رتبه 4 در رشته مهندسی عمران

 • » علی میرزایی عباس آباد رتبه 4 در رشته مهندسی برق

 • » فرهاد رهنما رتبه 4 در رشته مهندسی مکانیک

 • » جواد عبادی رتبه 5 در رشته فیزیک

 • » مهرداد فروتن مهر رتبه 8 در رشته فیزیک

 • » مهدی مهدی رتبه 9 در رشته مهندسی عمران

 • » حمیدرضا زعفرانی رتبه 11 در رشته مهندسی برق

 • » حامد اسلامی رتبه 11 در رشته مهندسی مکانیک

 • » حامد زلفی رتبه 12 در رشته فیزیک

 • » حمید ایمانی مقدم رتبه 12 در رشته مهندسی عمران

 • » اشکان زند رتبه 15 در رشته فیزیک

 • » مصطفی هادیان رتبه 20 در رشته مهندسی کامپیوتر