اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1391كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

 • » ابراهیم صادق پور رتبه 2 در رشته مهندسی مکانیک

 • » محمد کریم زاده رتبه 4 در رشته مهندسی برق

 • » سید مهران کاظمی رتبه 5 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » علیرضا شفائی رتبه 9 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » جواد عبادی رتبه 10 در رشته فیزیک

 • » حمیدرضا رحیمی رتبه 13 در رشته مهندسی عمران

 • » مهرداد فروتن مهر رتبه 14 در رشته فیزیک

 • » مهدی اکرمی رتبه 16 در رشته ریاضی

 • » علی میرزایی عباس آباد رتبه 22 در رشته مهندسی برق

 • » سینا شیرین زاد رتبه 23 در رشته فیزیک

 • » مهدی اکرمی رتبه 26 در رشته فیزیک

 • » محمد هروی رتبه 27 در رشته مهندسی مکانیک

 • » امین کاشی رتبه 29 در رشته مهندسی مکانیک

 • » مسعود امینیان رتبه 32 در رشته مهندسی برق