اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1390كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

 • » سید مهران کاظمی رتبه 1 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » امیرحسین قدرتی رتبه 2 در رشته ریاضی

 • » محمدرضا حاتمی رتبه 3 در رشته مهندسی برق

 • » پویا ظفر اسداله پور رتبه 5 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » پوریا علی میرزایی رتبه 6 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » امین رضا جوادی رتبه 11 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » علی شاکری رتبه 16 در رشته فیزیک

 • » احسان پسران افشاریان رتبه 16 در رشته مهندسی مکانیک

 • » سید محسن موسوی دزفولی رتبه 17 در رشته مهندسی برق

 • » آرش پاره کار رتبه 19 در رشته مهندسی عمران

 • » امین السادات طالبی رتبه 21 در رشته ریاضی

 • » محمد شیرازی رتبه 24 در رشته ریاضی

 • » مهدی اکرمی رتبه 25 در رشته فیزیک

 • » حامد نوابی رتبه 25 در رشته مهندسی مکانیک

 • » مجتبی مجاهدی رتبه 27 در رشته ریاضی

 • » مسعود بدیعی خوزانی رتبه 32 در رشته مهندسی برق

 • » سید سینا یوسفیان رتبه 40 در رشته مهندسی عمران