اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1389كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

 • » محمود اعتدادی علی آبادی رتبه 2 در رشته ریاضی

 • » رسول رضایی رتبه 7 در رشته فیزیک

 • » احسان طاعتی رتبه 7 در رشته مهندسی مکانیک

 • » حسن خدایی مهر رتبه 11 در رشته ریاضی

 • » عبدالرضا پاشاروش رتبه 11 در رشته مهندسی مکانیک

 • » حسین بلاغی اینالو رتبه 12 در رشته مهندسی مکانیک

 • » مرتضی آریانی رتبه 13 در رشته مهندسی برق

 • » علی بیگ رضایی رتبه 13 در رشته مهندسی مکانیک

 • » امین رضا غلامی رتبه 13 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » مهدی اکرمی رتبه 14 در رشته فیزیک

 • » غلامعلی امینیان رتبه 14 در رشته مهندسی برق

 • » محسن بابازاده رتبه 15 در رشته مهندسی عمران

 • » پویا ظفر اسداله پور رتبه 17 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » مهدی حقی رتبه 17 در رشته مهندسی شیمی

 • » نوید شکوهی رتبه 20 در رشته مهندسی برق

 • » مصطفی رجبی ابقا رتبه 23 در رشته فیزیک

 • » امین جواری رتبه 24 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » معصومه بابایی رتبه 28 در رشته مهندسی مکانیک

 • » محمد شیرازی رتبه 29 در رشته ریاضی

 • » محمد مهدی مجاهدیان رتبه 29 در رشته مهندسی برق

 • » سید محمد هادی ساداتی رتبه 29 در رشته مهندسی مکانیک