اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1388كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

 • » محمدعلی تجلی رتبه 1 در رشته مهندسی عمران

 • » علیرضا مخزنی رتبه 3 در رشته مهندسی برق

 • » محمدرضا خانی رتبه 4 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » محمد مهدی مجاهدیان رتبه 6 در رشته مهندسی برق

 • » محمود اعتدادی علی آبادی رتبه 6 در رشته ریاضی

 • » محسن ملا حاجی آقایی رتبه 7 در رشته ریاضی

 • » هوشنگ قاسمی رتبه 8 در رشته مهندسی برق

 • » عبدالرضا پاشاروش رتبه 9 در رشته مهندسی مکانیک

 • » سید فرشید حسینی خشه حیرانی رتبه 13 در رشته مهندسی عمران

 • » مجید ساده دل رتبه 13 در رشته مهندسی مکانیک

 • » حسن خدایی مهر رتبه 14 در رشته ریاضی

 • » محمد چمنی رتبه 14 در رشته مهندسی مکانیک

 • » قدیر جعفری رتبه 16 در رشته فیزیک

 • » علی فلاح زاده ابرقویی رتبه 19 در رشته مهندسی مکانیک

 • » احمد حكيمي سيبني رتبه 24 در رشته مهندسي شيمي

 • » محمدجواد بي آرام رتبه 25 در رشته مهندسي شيمي

 • » امين رضا غلامي رتبه 26 در رشته مهندسي کامپيوتر

 • » ميرحسين موسوي كريمي رتبه 27 در رشته مهندسی برق