اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1387كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

 • » محمد رضا خانی رتبه 2 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » محمدمهدی کفاشان رتبه 3 در رشته مهندسی برق

 • » میلاد جلالی رتبه 4 در رشته مهندسی مکانیک

 • » محمود اعتدادی علی آبادی رتبه 6 در رشته ریاضی

 • » حمیدرضا زنجانی رتبه 7 در رشته مهندسی شیمی

 • » محمد قمی رستمی رتبه 10 در رشته مهندسی برق

 • » محمدعلی تجلی رتبه 11 در رشته مهندسی عمران

 • » امیرحسین جلالی راد رتبه 14 در رشته مهندسی برق

 • » مریم چینی پرداز رتبه 16 در رشته مهندسی کامپیوتر

 • » فراز حمزه یی رتبه 20 در رشته مهندسی مکانیک

 • » سيدمحمد شفيعي مطهر رتبه 21 در رشته مهندسی مکانیک

 • » عبدالرضا پاشاروش رتبه 24 در رشته فيزيک

 • » فرزاد حصار رتبه 26 در رشته مهندسی برق

 • » رضا كشاورز رتبه 30 در رشته مهندسی مکانیک

 • » ايمان كاردان رتبه 39 در رشته مهندسی مکانیک