اسامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير در سال 1380كه رتبه هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجويي كشور را كسب كرده اند

  • » حمید نادران طحان رتبه 1 در رشته مهندسی مکانیک

  • » کاوه شفیعی ثابت رتبه 2 در رشته مهندسی عمران