اطلاعات آماری دانشکده مهندسي نفت

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   16
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  125
 •        دانشوری :  0
 •        کارشناسی ارشد :  665
 •        کارشناسی:  601

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  60
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   178


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي نفت

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   28
 • » مقالات معتبر خارجی :  14
 • » مقالات ISI :  134
 • » مقالات علمی ترویجی:  11
 • » مقالات کنفرانس ها :   196
 • » اختراعات :   8
 • » طرح های پژوهشی :   2
 • » کتابها:    21
 • » قراردادها :   30