اطلاعات آماری دانشکده مهندسي نفت

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   17
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  127
 •        دانشوری :  0
 •        کارشناسی ارشد :  670
 •        کارشناسی:  607

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  60
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   230


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي نفت

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   37
 • » مقالات معتبر خارجی :  15
 • » مقالات ISI :  164
 • » مقالات علمی ترویجی:  13
 • » مقالات کنفرانس ها :   199
 • » اختراعات :   8
 • » طرح های پژوهشی :   1
 • » کتابها:    17
 • » قراردادها :   17