اطلاعات آماری دانشکده مهندسي نفت

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   18
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  143
 •        دانشوری :  0
 •        کارشناسی ارشد :  754
 •        کارشناسی:  665

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  62
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   230


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي نفت

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   44
 • » مقالات معتبر خارجی :  15
 • » مقالات ISI :  190
 • » مقالات علمی ترویجی:  13
 • » مقالات کنفرانس ها :   208
 • » اختراعات :   8
 • » طرح های پژوهشی :   1
 • » کتابها:    18
 • » قراردادها :   17