اطلاعات آماری دانشکده مهندسي پزشکي

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   57
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  349
 •        دانشوری :  2
 •        کارشناسی ارشد :  2373
 •        کارشناسی:  2098

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  139
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   308


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي پزشکي

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   317
 • » مقالات معتبر خارجی :  71
 • » مقالات ISI :  1108
 • » مقالات علمی ترویجی:  0
 • » مقالات کنفرانس ها :   1858
 • » اختراعات :   151
 • » طرح های پژوهشی :   26
 • » کتابها:    139
 • » قراردادها :   35