اطلاعات آماری دانشکده مهندسي پزشکي

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   55
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  326
 •        دانشوری :  2
 •        کارشناسی ارشد :  2262
 •        کارشناسی:  1952

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  132
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   308


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي پزشکي

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   294
 • » مقالات معتبر خارجی :  62
 • » مقالات ISI :  970
 • » مقالات علمی ترویجی:  0
 • » مقالات کنفرانس ها :   1746
 • » اختراعات :   149
 • » طرح های پژوهشی :   26
 • » کتابها:    122
 • » قراردادها :   35