اطلاعات آماری دانشکده مهندسي پليمر و رنگ

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   52
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  311
 •        دانشوری :  0
 •        کارشناسی ارشد :  1292
 •        کارشناسی:  2600

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  136
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   68


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي پليمر و رنگ

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   213
 • » مقالات معتبر خارجی :  17
 • » مقالات ISI :  1208
 • » مقالات علمی ترویجی:  31
 • » مقالات کنفرانس ها :   2539
 • » اختراعات :   134
 • » طرح های پژوهشی :   34
 • » کتابها:    108
 • » قراردادها :   172