اطلاعات آماری دانشکده مهندسي پليمر و رنگ

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   52
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  311
 •        دانشوری :  0
 •        کارشناسی ارشد :  1292
 •        کارشناسی:  2597

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  138
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   68


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي پليمر و رنگ

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   209
 • » مقالات معتبر خارجی :  16
 • » مقالات ISI :  1153
 • » مقالات علمی ترویجی:  30
 • » مقالات کنفرانس ها :   2500
 • » اختراعات :   132
 • » طرح های پژوهشی :   34
 • » کتابها:    102
 • » قراردادها :   172