اطلاعات آماری دانشکده مهندسي پليمر و رنگ

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   51
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  309
 •        دانشوری :  0
 •        کارشناسی ارشد :  1291
 •        کارشناسی:  2591

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  118
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   70


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي پليمر و رنگ

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   206
 • » مقالات معتبر خارجی :  15
 • » مقالات ISI :  1118
 • » مقالات علمی ترویجی:  28
 • » مقالات کنفرانس ها :   2462
 • » اختراعات :   132
 • » طرح های پژوهشی :   34
 • » کتابها:    98
 • » قراردادها :   172