اطلاعات آماری دانشکده مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   46
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  357
 •        دانشوری :  5
 •        کارشناسی ارشد :  4130
 •        کارشناسی:  2995

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  215
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   376


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي کامپيوتر و فن آوري اطلاعات

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   161
 • » مقالات معتبر خارجی :  69
 • » مقالات ISI :  718
 • » مقالات علمی ترویجی:  1
 • » مقالات کنفرانس ها :   2653
 • » اختراعات :   4
 • » طرح های پژوهشی :   32
 • » کتابها:    53
 • » قراردادها :   117