اطلاعات آماری دانشکده مهندسي دريا

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   20
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  108
 •        دانشوری :  0
 •        کارشناسی ارشد :  637
 •        کارشناسی:  1694

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  82
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   98


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي دريا

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   117
 • » مقالات معتبر خارجی :  93
 • » مقالات ISI :  290
 • » مقالات علمی ترویجی:  41
 • » مقالات کنفرانس ها :   1137
 • » اختراعات :   6
 • » طرح های پژوهشی :   1
 • » کتابها:    67
 • » قراردادها :   24