اطلاعات آماری دانشکده مهندسي دريا

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   20
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  108
 •        دانشوری :  0
 •        کارشناسی ارشد :  637
 •        کارشناسی:  1695

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  84
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   102


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي دريا

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   129
 • » مقالات معتبر خارجی :  97
 • » مقالات ISI :  328
 • » مقالات علمی ترویجی:  42
 • » مقالات کنفرانس ها :   1180
 • » اختراعات :   6
 • » طرح های پژوهشی :   1
 • » کتابها:    69
 • » قراردادها :   24