اطلاعات آماری دانشکده مهندسي نساجي

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   59
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  226
 •        دانشوری :  1
 •        کارشناسی ارشد :  1432
 •        کارشناسی:  3407

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  212
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   110


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي نساجي

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   257
 • » مقالات معتبر خارجی :  31
 • » مقالات ISI :  1043
 • » مقالات علمی ترویجی:  3
 • » مقالات کنفرانس ها :   2082
 • » اختراعات :   192
 • » طرح های پژوهشی :   46
 • » کتابها:    135
 • » قراردادها :   118