اطلاعات آماری دانشکده مهندسي معدن و متالورژي

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   60
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  318
 •        دانشوری :  0
 •        کارشناسی ارشد :  2231
 •        کارشناسی:  3774

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  248
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   453


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي معدن و متالورژي

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   332
 • » مقالات معتبر خارجی :  130
 • » مقالات ISI :  1200
 • » مقالات علمی ترویجی:  18
 • » مقالات کنفرانس ها :   2755
 • » اختراعات :   111
 • » طرح های پژوهشی :   40
 • » کتابها:    276
 • » قراردادها :   63