اطلاعات آماری دانشکده مهندسي مکانيک

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   95
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  491
 •        دانشوری :  1
 •        کارشناسی ارشد :  2546
 •        کارشناسی:  5566

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  147
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   174


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي مکانيک

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   396
 • » مقالات معتبر خارجی :  126
 • » مقالات ISI :  1754
 • » مقالات علمی ترویجی:  20
 • » مقالات کنفرانس ها :   2820
 • » اختراعات :   100
 • » طرح های پژوهشی :   42
 • » کتابها:    122
 • » قراردادها :   145