اطلاعات آماری دانشکده مهندسي صنايع و سيستم هاي مديريت

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   41
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  244
 •        دانشوری :  4
 •        کارشناسی ارشد :  3393
 •        کارشناسی:  3068

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  61
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   316


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي صنايع و سيستم هاي مديريت

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   269
 • » مقالات معتبر خارجی :  78
 • » مقالات ISI :  713
 • » مقالات علمی ترویجی:  12
 • » مقالات کنفرانس ها :   1177
 • » اختراعات :   17
 • » طرح های پژوهشی :   35
 • » کتابها:    159
 • » قراردادها :   58