اطلاعات آماری دانشکده مهندسي صنايع و سيستم هاي مديريت

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   41
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  238
 •        دانشوری :  4
 •        کارشناسی ارشد :  3390
 •        کارشناسی:  3059

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  63
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   308


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي صنايع و سيستم هاي مديريت

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   254
 • » مقالات معتبر خارجی :  76
 • » مقالات ISI :  680
 • » مقالات علمی ترویجی:  12
 • » مقالات کنفرانس ها :   1155
 • » اختراعات :   16
 • » طرح های پژوهشی :   35
 • » کتابها:    157
 • » قراردادها :   58