اطلاعات آماری دانشکده مهندسي برق

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   86
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  808
 •        دانشوری :  3
 •        کارشناسی ارشد :  4834
 •        کارشناسی:  5607

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  124
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   479


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي برق

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   477
 • » مقالات معتبر خارجی :  157
 • » مقالات ISI :  2166
 • » مقالات علمی ترویجی:  5
 • » مقالات کنفرانس ها :   4678
 • » اختراعات :   77
 • » طرح های پژوهشی :   65
 • » کتابها:    263
 • » قراردادها :   223