اطلاعات آماری دانشکده مهندسي برق

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   84
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  766
 •        دانشوری :  3
 •        کارشناسی ارشد :  4609
 •        کارشناسی:  5422

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  122
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   469


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي برق

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   460
 • » مقالات معتبر خارجی :  152
 • » مقالات ISI :  2030
 • » مقالات علمی ترویجی:  4
 • » مقالات کنفرانس ها :   4602
 • » اختراعات :   73
 • » طرح های پژوهشی :   65
 • » کتابها:    255
 • » قراردادها :   223