اطلاعات آماری دانشکده مهندسي برق

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   83
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  741
 •        دانشوری :  3
 •        کارشناسی ارشد :  4600
 •        کارشناسی:  5404

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  123
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   462


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي برق

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   436
 • » مقالات معتبر خارجی :  137
 • » مقالات ISI :  1888
 • » مقالات علمی ترویجی:  3
 • » مقالات کنفرانس ها :   4489
 • » اختراعات :   69
 • » طرح های پژوهشی :   65
 • » کتابها:    244
 • » قراردادها :   223