اطلاعات آماری دانشکده مهندسي برق

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   84
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  765
 •        دانشوری :  3
 •        کارشناسی ارشد :  4609
 •        کارشناسی:  5417

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  123
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   469


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي برق

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   447
 • » مقالات معتبر خارجی :  147
 • » مقالات ISI :  1976
 • » مقالات علمی ترویجی:  3
 • » مقالات کنفرانس ها :   4557
 • » اختراعات :   70
 • » طرح های پژوهشی :   65
 • » کتابها:    252
 • » قراردادها :   223