اطلاعات آماری دانشکده مهندسي شيمي

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   51
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  340
 •        دانشوری :  5
 •        کارشناسی ارشد :  1965
 •        کارشناسی:  4335

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  75
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   144


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي شيمي

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   215
 • » مقالات معتبر خارجی :  46
 • » مقالات ISI :  1273
 • » مقالات علمی ترویجی:  10
 • » مقالات کنفرانس ها :   1891
 • » اختراعات :   171
 • » طرح های پژوهشی :   82
 • » کتابها:    127
 • » قراردادها :   84