اطلاعات آماری دانشکده مهندسي شيمي

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   52
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  347
 •        دانشوری :  5
 •        کارشناسی ارشد :  1965
 •        کارشناسی:  4336

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  77
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   145


ورود به وب سایت دانشکده مهندسي شيمي

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   217
 • » مقالات معتبر خارجی :  46
 • » مقالات ISI :  1291
 • » مقالات علمی ترویجی:  10
 • » مقالات کنفرانس ها :   1892
 • » اختراعات :   172
 • » طرح های پژوهشی :   82
 • » کتابها:    127
 • » قراردادها :   84