اطلاعات آماری دانشکده مديريت وعلم وفناوري

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   14
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  28
 •        دانشوری :  0
 •        کارشناسی ارشد :  1091
 •        کارشناسی:  0

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  0
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   194


ورود به وب سایت دانشکده مديريت وعلم وفناوري

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   28
 • » مقالات معتبر خارجی :  13
 • » مقالات ISI :  32
 • » مقالات علمی ترویجی:  1
 • » مقالات کنفرانس ها :   89
 • » اختراعات :   0
 • » طرح های پژوهشی :   1
 • » کتابها:    18
 • » قراردادها :   15