اطلاعات آماری دانشکده مديريت وعلم وفناوري

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   9
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  22
 •        دانشوری :  0
 •        کارشناسی ارشد :  1048
 •        کارشناسی:  0

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  0
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   177


ورود به وب سایت دانشکده مديريت وعلم وفناوري

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   21
 • » مقالات معتبر خارجی :  9
 • » مقالات ISI :  18
 • » مقالات علمی ترویجی:  0
 • » مقالات کنفرانس ها :   17
 • » اختراعات :   0
 • » طرح های پژوهشی :   0
 • » کتابها:    5
 • » قراردادها :   0