اطلاعات آماری دانشکده رياضي و علوم کامپيوتر

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   62
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  392
 •        دانشوری :  10
 •        کارشناسی ارشد :  2712
 •        کارشناسی:  2818

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  176
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   375


ورود به وب سایت دانشکده رياضي و علوم کامپيوتر

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   91
 • » مقالات معتبر خارجی :  56
 • » مقالات ISI :  1353
 • » مقالات علمی ترویجی:  3
 • » مقالات کنفرانس ها :   957
 • » اختراعات :   1
 • » طرح های پژوهشی :   37
 • » کتابها:    85
 • » قراردادها :   28