اطلاعات آماری دانشکده مهندسي انرژي و فيزيک

اطلاعات افراد

 • » اساتید :   51
 • » دانشجویان :  
 •        دکتری :  326
 •        دانشوری :  18
 •        کارشناسی ارشد :  1719
 •        کارشناسی:  1800

اطلاعات آموزشی

 • » دروس کارشناسی:  203
 • » دروس تحصیلات تکمیلی :   307


ورود به وب سایت دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی

اطلاعات پژوهشی

 • » مقالات_علمی پژوهشی :   75
 • » مقالات معتبر خارجی :  30
 • » مقالات ISI :  800
 • » مقالات علمی ترویجی:  2
 • » مقالات کنفرانس ها :   919
 • » اختراعات :   47
 • » طرح های پژوهشی :   27
 • » کتابها:    30
 • » قراردادها :   4