فراخوان اعلام نیاز فناوری

با توجه به اعلام نیاز کارفرمای محترم طرح افزایش تولید میدان نفتی دارخوین با هدف ارائه راهکار عملیاتی برای حل مشکلات ته نشست آسفالتین در برخی از چاه ها و خطوط جریانی از اساتید محترم و شرکت های دانش بنیان که دارای راهکار عملیاتی و کاربردی قابل پیاده سازی و اجرا در چاه های میدان دارخوین می باشند تقاضا می شود پیشنهاد خود را طی سه صفحه به آدرس پژهشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر واقع در خیابان انقلاب، خیابان شهید بالاور، پلاک 7 تا تاریخ 22 فروردین 1397 ارسال نمائید.