مصوبه جلسه هیئت رئیسه دانشگاه درخصوص اضافه سنوات دانشجویان دوره دکترا- روزانه

1- چنانچه دانشجو در نیمسال دهم تحصیلی فارغ التحصیل گردد، از پرداخت شهریه نیمسال دهم معاف خواهد بود.

2- چنانچه پایان نامه دانشجو به گونه ای باشد که ضرورت ادامه کار در نیمسال دهم را ایجاب نماید، با نظر استاد راهنما و تصویب گروه آموزشی دانشکده مربوطه، دانشجو از پرداخت شهریه نیمسال دهم معاف خواهد بود. مصوبه گروه آموزشی دانشکده مربوطه می بایست پیش از شروع ثبت نام نیمسال دهم (طبق تقویم آموزشی دانشگاه) از طریق مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مرکز آموزش های الکترونیکی و آزاد ابلاغ گردد".

• البته آندسته از دانشجویان دکتری که ترم جاری (دوم 96-95) ترم دهم ایشان است، فرصت دارند حداکثر تا 15 خرداد 1396 موافقت گروه را جلب نمایند.

علاوه بر مصوبه فوق، مشوق ها و کمک های مالی زیر نیز قبلاً برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.

الف) طبق رویه AUT-PR-2204 مورخ 16 آذر 1394 (موجود در سایت معاونت پژوهشی، اداره کل امور پژوهشی) تا دوسال بعد از تاریخ چاپ مقاله در مجلات معتبر، حق التألیف به دانشجویان و فارغ التحصیلان پرداخت خواهد شد.

ب) جهت کمک به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پایان نامه های آنها، از سال 1395 گرنت دانشجویی به اساتید راهنمای آنها اختصاص داده شده است. مبلغ این گرنت با تأیید استاد راهنما، توسط دانشگاه مستقیماً به حساب دانشجویان واریز می شود.