متقاضیان محترم فراخوان جذب هیئت علمی بهمن 96

باسمه تعالی

با سلام

جهت تکمیل اطلاعات ثبت نام خود از روز یکشنبه 19فروردین ماه تا پایان وقت اداری یکشنبه 26 فروردین 1397 به نشانی http://jazb.aut.ac.ir مراجعه نمایید.

عدم تکمیل فرمها در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی می گردد.اطلاعیه

" مهلت ویرایش اطلاعات تا پایان روز سه شنبه 28 فروردین ماه تمدید شد"

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه صنعتی امیرکبیر