متقاضیان محترم فراخوان جذب هیئت علمی بهمن ماه 95

باسمه تعالی

مهلت ویرایش و تکمیل اطلاعات تا پایان روز جمعه اول اردیبهشت ماه 1396 تمدید شد.


با سلام

جهت تکمیل اطلاعات ثبت نام خود از روز یکشنبه 20 فروردین تا پایان روز 26 فروردین ماه 1396 به نشانی http://jazb.aut.ac.ir مراجعه نمایید.
عدم تکمیل فرمها در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی می گردد.

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه صنعتی امیرکبیر