متقاضیان محترم فراخوان جذب هیئت علمی شهریور 1397

باسمه تعالی

با سلام

مهلت تکمیل و ویرایش اطلاعات در سامانه http://jazb.aut.ac.ir تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 30 مهرماه 1397 تمدید شد
جهت تکمیل اطلاعات ثبت نام خود از روز شنبه 21 مهرماه تا پایان وقت اداری شنبه 28 مهرماه 1397 به نشانی http://jazb.aut.ac.ir مراجعه نمایید

عدم تکمیل فرمها در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی می گردد.

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه صنعتی امیرکبیر