قابل توجه دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر - انتقال امتحانات روز 21 دی به 25 دی

با سلام

به دلیل اعلام رسمی تعطیلی روز سه شنبه مورخ 21 دی 1395، تمامی امتحانات که مقرر بود در این روز برگزار شود، با حفظ ساعات اعلام شده،‌ عینا" به روز شنبه 25 دی 1395 منتقل خواهد شد.