راه اندازی مجتمع خدمات فناوری

1398/02/25

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برنامه داریم با کمک بانک صنعت و معدن مجتمع خدمات فناوری و آزمایشگاههای تخصصی در این دانشگاه را راه اندازی کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکترعلی نیک بخت در این خصوص گفت: مدیرعامل بانک صنعت و معدن به همراه اعضای هیات مدیره و مدیران مربوطه از برج فناوری دانشگاه بازدید کردند.
وی افزود: در این بازدید رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و معاون پژوهشی دانشگاه نیز حضور داشتند.
رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: این بازدید با هدف پیگیری موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای تاسیس و تجهیز مجتمع خدمات فناوری و آزمایشگاهی دانشگاه برگزار شد.
دکتر نیکبخت اظهار داشت: دانشگاه برنامه دارد با استفاده از منابع خارجی این مجتمع را راه اندازی کند.
وی گفت: برای اینکه کسب مصوبه های دولت و سازمان برنامه و بودجه باید یکی از بانک ها عاملیت این پروژه را برعهده گیرند که برگزاری این جلسه در این راستا بود.
رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در این جلسه توافق های اولیه برای قبول عاملیت بانک برای این پروژه اخذ شد.
دکتر نیکبخت تاکید کرد: همچنین در این جلسه خلاصه ای از ماهیت وهدف پروژه نیز ارائه شد.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین توافقاتی صورت گرفت که از سوی بانک صنعت و معدن تسهیلات در قالب وام به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در برج فناوری دانشگاه اختصاص یابد.
رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: همچنین قرار شد بانک صنعت و معدن به عنوان حمایت کننده فناوری و خدمات فناوری به این موضوعات ورود پیدا کند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مراسم بازدید مدیر عامل بانک صنعت و معدن به همراه تعدادي از مديران اين بانك از برج فناوری دانشگاه گفت : مركز فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتي اميركبير از مراکز کارآفرینی، رشد و هدایت شرکت های دانش بنیان تشکیل یافته و ضمن ترویج فرهنگ کارآفرینی در سطح دانشگاه، تلاش می کند تا با شناسایی نخبگان و صید ایده های ناب و انجام حمایت های مادی و معنوی، مقدمات لازم برای تبدیل آنها به شرکت دانش بنیان موفق را فراهم آورد.
معتمدي افزود: اين مركزهمچنین با ایجاد زیرساخت لازم به همراه پشتیبانی های مؤثر شرکت های دانش بنیان، آنها را در جهت تجاری سازی موفق محصولات و خدماتشان یاری مي نماید و بدین ترتیب هم دانشگاه و هم کارآفرینان از منافع مادی و معنوی دستاوردهای حاصل بهره مند مي گردند.
حسين مهري رييس هيأت مديره و مديرعامل نیز در این مراسم اظهار داشت: هدف بانك صنعت و معدن از گسترش همكاري با اين مركز حمايت ازتبدیل نوآوری ها و دستاوردهای علمی به فناوری ها و محصولات مورد نیاز کشور است.
وي افزود: اين مركز اقدامات اثرگذاري در بخش هاي مختلف انجام داده و ارتباط بيشتر بانك صنعت و معدن با اين مركز علاوه بر ايجاد ارتباط بين صنعت و دانشگاه مي تواند موجب رشد و شكوفايي صنايع مختلف كشور به خصوص صنايع دانش بنيان شود.
مهري درادامه بيان داشت: به عنوان يك بانك تخصصي، مسؤليت اجتماعي ما حمايت از طرح هاي صنعتي، معدني و دانشگاهي است و بانك در اين قبيل پروژه ها بايد حضور فعال داشته باشد.
مديرعامل اين بانك خاطرنشان كرد: از ظرفيت هاي قانون بودجه سال جاري در جهت حمايت از فعاليتهاي دانشگاه صنعتی اميركبير به عنوان يك دانشگاه تخصصي استفاده خواهيم كرد.
مهري تصريح كرد: ارتباط دادن شركت هاي مستقر در اين مركز به واحدهاي توليدي و ارائه مشاوره تخصصي به اين صنايع از جمله اهدافي است كه اين بانك در سال جاري كه سال رونق توليد و حمايت بيشتر از كارآفرينان است، با جديت دنبال مي كند.