تأسیس مرکز تحقیق و توسعه توسن‌تکنو

1398/01/24

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت توسن‌تکنو با هدف انجام تحقیقات کاربردی هدفمند و ارائه محصولات دانش‌بنیان با امضای توافق‌نامه همکاری مرکز تحقیق و توسعه شرکت توسن‌تکنو را در دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) تأسیس کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این توافق‌نامه در راستای استفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در راستای رفع نیازهای فنی، پژوهشی و تحقیقاتی شرکت توسعه فن‌افزار توسن (توسن تکنو) منعقد شده است.
اولویت اصلی این توافق‌نامه، ایجاد یک رابطه استراتژیک میان شرکت توسن‌تکنو و دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای توسعه فناوری‌های دیجیتال و کاربردی‌سازی آن در زندگی مردم است. با توجه به پتانسیل علمی و پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، راه‌اندازی، تکمیل و تجهیز این مرکز R&D در راستای پیشبرد اهداف تحقیقاتی شرکت، دریافت خدمات تخصصی، مشاوره‌ای، فنی و پژوهشی و هدایت پروژه‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و پایان‌نامه‌های دکتری در راستای نیازهای تحقیقاتی شرکت توسن‌تکنو است.
در راستای اجرایی‌سازی این توافقنامه کمیته راهبری این مرکز R&D متشکل از نمایندگان متخصص شرکت توسن‌تکنو و نمایندگان دانشگاه از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر تشکیل می‌شود که وظیفه آن نظارت بر فرآیندهای پژوهشی این مرکز شامل تبدیل صورت مسئله‌های شرکت توسن‌تکنو به موضوعات پژوهشی، انتخاب مجری و نظارت بر انجام آن‌ها است. براساس این توافق‌نامه انواع مدل‌های همکاری (پروژه‌های پژوهشی کاربردی، خدمات مشاوره‌ای و نظارتی و سایر موارد مرتبط)‌ توسط کمیته راهبردی تصویب خواهد شد.
برای شروع علاوه بر فضاهای آزمایشگاه‌های پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر برای انجام پروژه‌های پژوهشی، فضایی حدود ۷۰ مترمربع نیز در دانشکده مهندسی کامپیوتر به این مرکز اختصاص داده شده است. کلیه هزینه‌های این مرکز، شامل هزینه‌های جاری و همچنین هزینه‌های موارد همکاری که در قالب قراردادهای پژوهشی جداگانه با دانشگاه منعقد می‌شود، توسط شرکت توسن‌تکنو تأمین خواهد می‌شود.
زمان شروع همکاری مشترک در قالب این توافق‌نامه از تاریخ امضا توافق‌نامه به مدت پنج سال و قابل تمدید با توافق طرفین تعیین شده است. این توافق‌نامه توسط دکتر حسینی تودشکی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و آقای دکتر محمد مظاهری، مدیر عامل شرکت توسن‌تکنو در محل دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسط طرفین امضاء و مبادله شد.