تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/12/21

کتاب "مقدمه ای مصور بر بیوشیمی برای رشته های غیرپزشکی" تدوین خانم ها دکتر افرا حاجی‌زاده و مهندسی پرند شکرانی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. بیوشیمی، شیمی مولکول های سازنده موجودات را مطالعه می کند. بیوشیمی یکی از دروس پایه ای و بسیار ضروری در رشته مهندسی پزشکی به‌ویژه گرایش بیومتریال است. این مجموعه نه ‌تنها برای دانشجویان مهندسی پزشکی بلکه برای سایر رشته های غیرپزشکی نیز مفید است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر