استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیک

1397/11/17

اولین رویداد استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیک 1الی 3 اسفندماه در دانشگاه تهران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : اولین رویداد استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیک به منظور ایجاد زمینه ای جهت افزایش سطح سواد سلامت روان در میان دانشجویان و ایجاد نشاط و سلامت اجتماعی و ترویج فرهنگ خلاقیت و کار آفرینی و ارتقاء خدمات الکترونیک به دانشجویان و آشنایی با مدل های نوین کسب و کاربرگزار می شود.
اولین رویداد استارتاپ ویکند سلامت روان الکترونیکی ویژه دانشجویان، با محوریت سواد سلامت روان و خود مراقبتی، آسیب های روانی- اجتماعی، مشاوره الکترونیکی، گیم و سلامت روان، ابزارهای پیشگیری دیجیتال در حوزه روان دانشگاه ها با همکاری مراکز مشاوره دانشگاه های منطقه یک در تاریخ 1 الی 3 اسفند ماه 1397 به مدت سه روز برگزار می گردد.
در این رویداد کارآفرینی آموزشی – تجربی، دانشجویان دانشگاه های منطقه یک علاقمند به استارتاپ و صاحب ایده و اندیشه های نو گردهم می آیند تا ایده های خود را در فضای مشترک مطرح و اجراء کنند و به کمک مربیان خبره، کارآفرینان موفق انتخاب گردند. در انتها به تیم اول برگزیده، 50 میلیون ریال جایزه نقدی و لوح تقدیر، تندیس رویداد، به تیم دوم 30 میلیون ریال جایزه نقدی و لوح تقدیر، تندیس رویداد و به تیم سوم 20 میلیون ریال جایزه نقدی و لوح تقدیر، تندیس رویداد اهداء می گردد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت ثبت نام به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمایند.