طرح «خداقوت» همزمان با برپایی امتحانات

1397/11/1

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی امیرکبیر همزمان با برگزاری امتحانات طرح خدا قوت را برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : این طرح با همکاری دانشجویان همیار سلامت و با هدف افزایش اعتماد به نفس و مقابله با استرس و اضطراب دانشجویان در فصل امتحانات در روز چهارشنبه 26 دی ماه در ساختمان خیام برگزار شد.
در این طرح کارشناسان مرکز مشاوره به همراه دانشجویان همیار سلامت با حضور در سالن امتحانات ضمن عرض خداقوت و گفتگوی مختصر در زمینه کاهش استرس و اضطراب امتحانات با آنها بسته های آموزشی که شامل بروشورهای مرتبط به فصل امتحانات بود را به دانشجویان تقدیم و برای آنها آرزوی موفقیت کردند.