تازه‌های نشر جهاد دانشگاهی واحد امیرکبیر

1396/09/14

کتاب " فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت "
توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر چاپ و منتشر شد.

کتاب " فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت" تألیف دکتر روح الله تولایی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و مهرداد محمد زاده علمداری توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ رسید.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،درمقدمه این کتاب آمده است: در فصل اول کتاب حاضر، کلیات آشنایی با روش تحقیق علمی و انواع تحقیقات علمی و فرایند چرخه‏ای انجام آن تشریح شده است. در فصل دوم به تشریح تحلیل آماری در تحقیقات مدیریتی و انواع آزمون‏های آماری توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. در فصل سوم روش‏های تحقیق کیفی در مدیریت و چارچوب تحقیقات کیفی و انواع طرح‏های تحقیق کیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل چهارم سعی شده است تا به صورت مختصر 9 روش تحقیق جدید که در تحقیقات مدیریتی کاربرد دارند (شامل متدولوژی سیستم های نرم (SSM)، روش نگاشت شناختی (CM)، مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)، روش‏های آینده پژوهی (FS)، نظریه داده بنیاد (Grounded Theory)، روش شناسی کیو (Q Methodology)، روش شناسی فرا ترکیب (Meta Synthesis)، اقدام پژوهي Action Research)) و روش تحلیل مضمون (Thematic Analysis)) معرفی شود. در فصل پنجم مهارت‏های مقاله نویسی در قالب یک چک لیست استاندارد و مراحل گام به گام نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی تشریح شده است. در فصل ششم مهارت‏های پایان نامه نویسی در قالب راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و نقشه راه تهیه و نگارش پروپزال و پایان نامه تشریح شده است. در فصل هفتم مهارت‏های تدوین طرح تجاری برای کسب و کارهای جدید معرفی شده است. در ادامه این کتاب نیز کاربردهای اصلی مدیریتی نرم افزارهای تحلیل آماری کمّی (شامل نرم افزار SPSS، نرم افزار LISREL و نرم افزار Smart PLS) و نرم افزارهای تحلیل کیفی (شامل نرم افزار ATLAS.ti، نرم افزار Nvivo و نرم افزار MAXQDA) به صورت خلاصه و کاملاً کاربردی و با ذکر یک نمونه عملی معرفی شده است. ذکر این نکته ضروری است که مطالب ارائه شده در این کتاب، براساس استانداردها و تجربیات جهانی نگارش یافته است. اما برای تحقیق جامع در منابع دینی و مطالعه انسان متعالی به عنوان مرکز مطالعات علوم انسانی و اجتماعی، با توجه به تفاوت‏هایی که در وحی و الهام به وی وجود دارد، با انسان غیرمتعالی متفاوت است."
شایان ذکر است این کتاب در سیزده فصل، 295صفحه و در تیراژ 500نسخه و به قیمت 180000ریال به بازار کتاب عرضه شده است.