آشنایی با فعالیت‌های علمی در حوزه بین‌الملل

1396/09/12

کارگاه آموزشی یک روزه ی آشنایی با فعالیت های علمی در حوزه بین الملل 1 آذرماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : کارگاه آموزشی آشنایی با فعالیت های علمی در حوزه بین الملل به همت مدیریت همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه جهت آشنایی هر چه بیش‌تر اساتید با نحوه اجرای فعالیت‌های بین‌المللی، امتیازات در نظر گرفته‌شده در ارتقا، گرنت و حمایت‌های نه‌گانه معاونت امور بین‌الملل را برگزار کرد.
همچنین کارگاهی جهت آشنایی دانشجویان با فرآیندهای بین‌الملل دانشگاه برگزار شد.
در این کارگاه‌ها ضمن اشاره به فرصت‌های موجود، روش‌های همکاری و نحوه بهره‌مندی اساتید و دانشجویان از حمایت‌های مالی و معنوی معاونت امور بین‌الملل، به پرسش و پاسخ پیرامون مسائل مطروحه و همچنین ذکر داستان‌های موفق و پروژه‌های موفقیت‌آمیز اخذ شده توسط برخی اساتید دانشگاه اشاره شد.
معاونت امور بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکنون برنامه‌های متنوعی را در جهت توسعه شهرت بین‌المللی دانشگاه و ارتقا رتبه آن در رده‌بندی‌های بین‌المللی انجام داده است.