تجاری سازی تولید تور پرورش ماهی

1396/08/23

تعداد 10 مجموعه تور پرورش ماهی در قفس توسط جهاددانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تجاری سازی شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با تلاش پژوهشگران معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تورهای طرح پرورش ماهی در قفس شرکت آبزی پروری به ظرفیت 500 تن در هر دوره پرورش و به ارزش 4میلیارد ریال تولید و تحویل کارفرما شد تا درسواحل دریای خزر در استان گیلان نصب شود.
دکتر مهدی ورسه ای رئیس جهاددانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: پرورش ماهی در قفس یکی از بندهای برنامه ششم توسعه و سیاست‏های اقتصاد مقاومتی حوزه کشاورزی و شیلات کشور است که اغلب تجهیزات آن وارداتی است اما محققان جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر در راستای تولید ثروت از دانش، با کسب دانش فنی و تجاری‏سازی تورهای مورد نیاز قفس های پرورش ماهی تولید و این تجهیزات را بومی سازی کرده اند.
وی افزود: تاکنون بالغ بر 70 قفس تجهیز شده است که ظرفیتی معادل سی و پنج میلیون کیلوگرم ماهی در هر دوره پرورش با ارزش افزوده و کیفیت بالا به صنعت شیلات و آبزی پروری کشور را دارد.
رئیس جهاددانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در سال جاری طی همکاری جهاددانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر با شرکت آبزی پروری، تورهای مورد نیاز این شرکت برای ظرفیت پرورش 500 تن ماهی در هر دوره طراحی و تولید شد و در فصل پرورش ماهیان سردآبی برای نصب در قفس ها، تحویل شرکت مذکور در سواحل دریای خزر در محدوده استان گیلان شد.
ورسه ای اظهار داشت: همچنین این تورها براساس استاندارد9415NS نروژ (به عنوان یک استاندارد پذیرفته شده جهانی) طراحی و تولید شده و دارای ویژگی آنتی فولینگ برای افزایش طول عمر تورها و جلوگیری از انسداد مش ها هستند و در صورت نگهداری اصولی و تعمیرات منظم، قابلیت بهره برداری سه تا هفت دوره پرورش ماهی را در دریای خزر دارد.
وی با بیان اینکه راهی جز تبدیل علم به ثروت و درآمدزایی از یافته‏های پژوهشی نیست، افزود: با نگارش پایان نامه، تحقیق و پژوهش و خروجی یک یا دو مقاله از آن، کشور به سمت توسعه و پیشرفت حرکت نمی‏کند بلکه دانشگاه‏ها و مراکز تحقیقاتی باید به جای کمیت به دنبال حل مسئله و رفع مشکل‏های کوچک و بزرگ در کشور باشند و این نیازمند عزم راسخ و نیز مدیرانی جسور و سخت کوش با تفکر عملیاتی است که متاسفانه وجود این نوع دیدگاه در کشور بسیار محدود است.
رئیس جهاددانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: تمامی برنامه‏های تحقیقاتی این واحد با هدف تجاری سازی و تبدیل به ثروت آغاز می شود بطوریکه در آینده نزدیک قصد داریم دو محصول دیگر از محصولات فناورانه حوزه نساجی را بومی و تجاری سازی کنیم.