تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1396/05/21

کتاب "هندسه دیفرانسیل مقدماتی" ترجمه خانم دکتر نیره الیاسی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. این کتاب به بررسی سیر تاریخی هندسه دیفرانسیل از ابتدای ایجاد تا امروز پرداخته است و به نظر مترجم در بیان مقدمات هندسه دیفرانسیل کاربردی بسیار موفق عمل کرده است. لذا کتاب برای مطالعه توسط کلیه دانشجویان و دانش پژوهان علاقمند به هندسه دیفرانسیل و کاربردهایش مناسب می باشد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر