مرکز بهداشت و درمان دانشگاه برتر شد

1396/03/29

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان مرکز برتر در میان دانشگاه‌های سطح دو کشور انتخاب شد.
پنجمین گردهمایی روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر :این گردهمایی با حضور دکتر ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان، دکتر حمید یعقوبی مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان و روسای مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد.
در این گردهمایی یک روزه اهداف و برنامه‌های سال 96 مراکز بهداشت و درمان و عملکرد مراکز بهداشت و درمان تشریح شد.
تقدیر از مراکز بهداشت و درمان دانشجویی برتر کشور از دیگر برنامه‌های این گردهمایی بوده است.
بر این اساس مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه امیرکبیر به عنوان مرکز بهداشت برتر در میان دانشگاه‌های سطح دو کشور (10 هزار تا 15 هزار دانشجو) در سال 95 انتخاب شد.