تفاهم‌نامه همکاری با سازمان بنادرو دریانوردی

1396/02/26

تفاهم نامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان بنادر و دریانوردی در راستای ایجاد و تقویت زمینه های همکاری و تبادل اطلاعات و تجربیات دو طرف منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان بنادر و دریانوردی منعقد و به امضای دکتر احمد معتمدی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و محمد سعید نژاد، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی رسید.
این تفاهم‌نامه با هدف استفاده از توانمندی‌ فنی و علمی بین سازمان بنادر و دانشگاه امیرکبیر امضا شده است.ایجاد و تقویت زمینه همکاری مشترک، تبادل اطلاعات و تجربیات،ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی، مدیریت مالی، بهره‌وری، مدیریت ریسک، ایمنی و محیط زیست از اهداف و موضوعات این تفاهم‌نامه است.
«انجام پروژه‌های برون‌سپاری سازمان بنادر توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر در قالب قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی»، «حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویان دانشگاه در قالب پایان‌نامه‌های مرتبط از سوی سازمان بنادر پس از تصویب عنوان پروژه از سوی دو طرف شناسایی و تعریف پروژه‌های تحقیقاتی»، « طراحی، برنامه ریزی و برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی مورد نیاز سازمان توسط دانشگاه» از اهداف این تفاهم نامه محسوب می شوند.
«شناسایی و تعریف پروژه های تحقیقاتی و برگزاری سمینار ها و همایش های علمی و تخصصی در سطح ملی و منطقه ای»، « امکان استفاده از تجهیزات و امکانات مورد نیاز طرفین به منظور تامین خدمات علمی و آزمایشگاهی»، «اولویت دهی به چاپ و نشر مقالات علمی و پژوهشی ارسالی از جانب طرفین تفاهم نامه پس از انجام داورهای علمی در نشریات علمی، پژوهشی و تخصصی دانشگاهها» و« امکان استفاده از تجهیزات و امکانات مورد نظر طرفین » از دیگر زمینه‌های همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سازمان بنادر به شمار می رود.
این تفاهم‌نامه به مدت 3 سال معتبر است و در صورت تداوم فعالیت‌های مشترک و تمایل طرفین قابل تمدید است.

*************************
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیرخبر داد:
آمادگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای همکاری با سازمان بنادر و دریانوردی

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از آمادگی لازم با سازمان بنادر و دریا نوردی در راستای انجام فعالیت های تحقیقاتی، پژوهشی و آموزشی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : دکتر احمد معتمدی در مراسم انعقاد تفاهم نامه با رئیس سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: این دانشگاه همواره برنامه ای را انتخاب کرده که با هدف حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این دانشگاه نسل یک و دو است، بیان کرد: اکثر دانشگاههای دنیا در بحث اقتصاد کشور تاثیر گذار هستند و از تکنولوژی درآمد دارند.
به گفته وی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه آموزش و پژوهش با بسیاری از دانشگاههای دنیا همچون دانشگاه هایی در آلمان، فرانسه، هلند و .... همکاری می کندو ارتباط نزدیک دارد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه ما آمادگی داریم که همه جانبه با سازمان بنادر و دریانوردی همکاری های لازم را داشته باشیم، افزود: دانشکده مهندسی دریای دانشگاه صنعتی امیرکبیر می تواند با این سازمان ارتباط خوبی برقرار نماید.
معتمدی با اشاره به این تفاهم نامه عنوان کرد: این تفاهم نامه با هدف استفاده از توانمندی های فنی و علمی در راستای گسترش همکاری های مشترک در زمینه انجام فعالیت های تحقیقاتی، پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای با سازمان بنادر منعقد می شود.
در ادامه محمد سعید نژاد مدیر سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: ظرف 3 سال گذشته 14 تفاهم نامه مشابه با دانشگاههای همچون دانشگاه صنعتی امیرکبیر منعقد کرده ایم تا بتوانیم به خوبی از بدنه علمی کشور استفاده کنیم.
وی افزود: این پروژه ها در راستای اجرایی شدن پایان نامه های کاربردی و پروژه های ارشد و دکترا است؛ سازمان بنادر از پروژه های دکترا تا سقف 12 میلیون تومان و از پروژه های ارشد 4 میلیون تومان حمایت می کند.
سعید نژاد با بیان اینکه دانشگاهها یکی از رویدادهای اصلی توسعه علم در ایران هستند، خاطر نشان کرد: این تفاهم نامه نیز برای استفاده از این فرصت خواهد بود که امیدواریم از این ظرفیت ، موقعیت و امکانات به خوبی بهره ببریم.