تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/10/19

کتاب "چندجمله‌ای‌های جبری تصادفی" تصنیف آقای دکتر سعید رضاخواه توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب ابتدا توصیف مختصری از مباحث و زمینه‌های تحقیقاتی مطرح‌شده و سپس به تشریح نوآوری‌های انجام‌گرفته و تبیین خلاصه مباحث فصول مختلف کتاب پرداخته می‌شود. تحقیقات این کتاب به‌صورت عمده در زمینه چندجمله‌ای‌های جبری تصادفی است که ضرایب آن‌ها هم توزیع یا مستقل نباشند.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر