تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/10/15

کتاب "روش‌های ژئوالکتریکی کاربردی" تألیف آقای دکتر حمیدرضا رمضی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. در این کتاب به زیرمجموعه‌های مختلف روش‌های ژئوالکتریکی پرداخته‌شده است. روش‌های ژئوالکتریکی از زیرمجموعه‌های مهم روش‌های ژئوفیزیک کاربردی هستند که گسترش روزافزونی در مطالعات منابع معدنی، آبخوان‌ها، مطالعات ساخت گاهی و حتی کاوش‌های باستان‌شناسی یافته‌اند. این کتاب سرفصل‌های بخش روش‌های ژئوالکتریکی مربوط به درس‌های دوره کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک و مهندس اکتشاف معدن و همچنین درس‌های کارشناسی مهندسی معدن، مهندسی نفت، زمین‌شناسی و فراتر از آن را پوشش می‌دهد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر