تودیع و معارفه اعضای شورای چاپ و نشر

1397/10/12

روز یکشنبه مورخ 9 دی ماه 97 با برگزاری مراسم تودیع و معارفه در سالن اجتماعات ساختمان فارابی و با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر سید احمد معتمدی و معاونت محترم توسعه و مدیریت منابع جناب آقای دکتر فرهاد رحمتی؛ از حضور و تلاشه ای ارزشمند اعضای قبلی شورای چاپ و نشر کتاب تشکر و قدردانی و اعضاء جدید شورای مذکور معرفی شدند.