حمایت از صاحبان ایده حوزه بین‌الملل

1397/10/12

دفتر همکاری‌ها ی علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نظر از ایده‌های نوین همکاری‌های بین‌المللی نوآوران حمایت کند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر : دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با توجه به اهداف و فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه و لزوم توجه به افزایش کیفیت و کمیت خدمات بین‌المللی در حوزه‌های مختلف در نظر دارد از کلیه افراد و گروه‌های نوپا علاقه‌مند و صاحب ایده در حوزه فعالیت امور بین‌الملل حمایت کند.
صاحبان ایده برای مشارکت در این برنامه می توانند برنامه کسب‌ وکار (در هر سطح بلوغ کاری)، رزومه و مشخصات تماس خود را تا 19 دی ماه جاری به نشانی abhary.m@aut.ac.ir ارسال کنند.
ایده های ارسال شده به حمایت های دفتر علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر می تواند مواردی چون شامل جذب دانشجو از کشورهای مسلمان و همسایه، برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و مدارس تابستانی و زمستانی با استانداردهای بین‌المللی،ارائه خدمات ویزا، اقامت و گردشگری به دانشجویان و اساتید ایرانی و خارجی وارائه خدمات برگزاری کارگاه های تخصصی باشد.
ارائه بسته کامل خدمات فرصت مطالعاتی به دانشجویان متقاضی ایرانی و خارجی و همچنین در خارج از دیگر موارد در این زمینه است.
پس از دریافت اطلاعات متقاضیان، جلسه‌ای با منتخبان به‌منظور نهایی سازی مدل همکاری و شروع برنامه توسط ارائه‌دهنده برگزار خواهد شد.