آخرین وضعیت ماهواره «پیام»

1397/10/11

مسئول ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر آخرین وضعیت این ماهواره را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکترسید مصطفی صفوی گفت: ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر دارای 3 ماموریت کاملا مشخص و علمی است.
وی افزود: این ماهواره دارای 4 دوربین است که براین اساس ماموریت اول آن عکس برداری از روی زمین با رزولویشن 40 متر است که کاربردهای آن در محصولات کشاورزی، تشخیص رشد محصولات کشاورزی، تشخیص وضعیت جنگل ها و جنگل بانی و بسیاری از کاربردهای صلح آمیز دیگر است.
مسئول ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: ماموریت دوم این ماهواره ذخیره و ارسال اطلاعات است که از زیر سیستم آن به عنوان یک مجموعه رادیویی آماتوری استفاده خواهد شد.
صفوی عنوان کرد: آخرین ماموریت این ماهواره محموله تشعشعی فضایی است که قابلیت اندازه گیری تشعشعات فضایی در ارتفاع 500 کیلومتر از سطح زمین را دارا است.
وی عنوان کرد: در این ماهواره 16 نفر از اساتید دانشکده های هوا و فضا، مهندسی برق، مهندسی کامپیور و مهندسی مکانیک حضور فعال داشته اند.
مسئول ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: وزن این ماهواره 110 کیلوگرم است و در مدار 500 کیلومتری از سطح زمین قرار خواهد گرفت.
صفوی اظهار داشت: مدل پروازی این ماهواره آماده است و آزمون سازگاری آن حدود 2 ماه پیش انجام شده است.
وی با بیان اینکه تست های نهایی تحویل و کالیبراسیون ماهواه پیام انجام شده است، افزود: دو هفته گذشته نیز تست خواص جرمی ماهواره گرفته شد.
مسئول ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: کالیبراسیون نهایی سنسورها و عملگرهای تعیین کنترل وضعیت این ماهواره نیز انجام شده است.
صفوی خاطرنشان کرد: بعد از انجام این تست ها، تست های تجمیعی ماهواره، تست های یکپارچه ماهواره انجام و پس از آن تحویل نهایی به سازمان فضایی صورت می گیرد.