تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/10/8

کتاب "هیدرودینامیک کاربردی کشتی" ترجمه آقایان دکتر حسن قاسمی، دکتر امین نجفی، مهندس هاشم نوروزی و مهندس علی‌اصغر مقدس توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. هیدرودینامیک به‌عنوان یکی از علوم پایه‌ای در حوزه مکانیک سیالات، موردتوجه اکثر صنایع ازجمله صنایع دریایی می‌باشد. هیدرودینامیک شناورها و کشتی‌ها، یک حوزه علمی جذاب و کارآمد است که شناخت دقیق این حوزه، نقش اساسی در توسعه فزاینده دانش در صنایع دریایی و کشتی‌سازی را به همراه دارد. در این راستا این کتاب در 6 فصل در اختیار جامعه علمی کشور قرارگرفته است. کتاب حاضر برای دانشجویان حوزه‌های مهندسی دریا و مکانیک، پژوهشگران، محققان و صنعتگران حوزه صنایع دریایی کارآمد و راهگشا می‌باشد.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر