توسعه همکاری‌های ایران و آلمان

1397/10/5

اولین فراخوان مشترک وزارت علوم، تحیقات و فناوری ایران با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان (BMBF) برای تبادل محققان و اجرای پروژه‌های مشترک اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: اولین فراخوان مشترک همکاری‌های پژوهشی- تحقیقاتی میان استادان و پژوهشگران ایرانی منتشر شد.
این فراخوان با هدف تبادل محققان، توسعه کنسرسیوم پژوهش، تدوین طرح‌های تحقیقاتی جامع و کاربرد آنها، هماهنگی در زمینه همکاری دوجانبه بین شرکای ایرانی و آلمانی، تدارک هدایت و اجرای رویدادهای مشترک مانند کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و یا طرح‌های میدانی است.
ایجاد همکاری‌های جدید یا توسعه همکاری‌های قبلی میان شرکای ایرانی و آلمان، آماده سازی برنامه‌های کاربردی (Initiation fund) جهت توسعه همکاری برای پروژه‌های مهم تحقیقاتی که قابل ارائه و دریافت حمایت مالی مانند حمایت مالی اتحادیه اروپا (H2020) ، افق اروپا (Europe Horizon) ، سازمان‌های حامی پژوهش کشور آلمان (DFG) و یا فراخوان‌ها و برنامه‌های مختلف از دیگر رویکردهای این فراخوان است.
متقاضیان برای شرکت در این فراخوان تا تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۱۹ می‌توانند پروپوزال‌های خو را ارائه دهند.