تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/10/4

کتاب "کنترل پیش¬بین مبتنی بر مدل و کاربرد آن در مهندسی پزشکی" تألیف آقای دکتر فرزاد توحیدخواه و خانم دکتر گلناز بغدادی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. ازآنجایی‌که کنترل جزئی جدایی‌ناپذیر از سیستم¬های طبیعی و یا ساخته دست انسان است، توسعه و بهبود الگوریتم‌های کنترل به‌منظور به‌کارگیری آن‌ها برای فرایندها و دستگاه‌هایی با ویژگی‌های مختلف، همواره موردتوجه محققین بوده است. در کتاب حاضر علاوه بر ارائه مبانی نظری و الگوریتم‌های مطرح، کاربردهایی از روش کنترل پیش‌بین در حوزه مهندسی پزشکی نیز آورده شده است. به‌این‌ترتیب این کتاب به‌عنوان ابزاری جهت پر نمودن فاصله بین تئوری‌های مهندسی مطرح در صنعت و دانش موجود از سیستم‌های زیستی نیز قابل‌ارائه است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر