مشارکت دانشگاه در پروژه های اقتصاد مقاومتی

1397/10/2

در راستای اجرای تفاهم نامه میان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با سازمان ملی بهره وری ایران، بر مشارکت این دانشگاه در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مردادماه سال 95 با سازمان ملی بهره وری ایران تفاهم نامه همکاری در حوزه های پژوهشی، آموزشی و توسعه-ای ترویجی در زمینه ارتقای بهره وری امضا کردند.
به منظور اجرایی کردن مفاد این تفاهم نامه و گسترش همکاری ها جلسه مشترکی با حضور خانم مهندس فاطمه پهلوانی ریاست سازمان ملی بهره وری ایران و آقایان دکتر بهروز کریمی رییس پردیس مدیریت و مهندسی صنایع، دکتر اکبر اصفهانی پور رییس دانشکده مهندسی صنایع، دکتر محسن اکبرپور شیرازی رییس دانشکده مدیریت، علم وفناوری و دکتر ناصر شمس رییس مرکز تحقیقات مهندسی صنایع و بهره وری در محل دانشکده مهندسی صنایع برگزار شد.
در این جلسه ضمن برشمردن توانمندیهای مجموعه پردیس مدیریت و مهندسی صنایع، به همکاریهای دانشکده مهندسی صنایع در پروژه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در زمینه اجرای چرخه بهره وری در بنگاههای اقتصادی برتر و همچنین برگزاری دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار برای مدیران سازمان ملی بهره وری ایران اشاره شد.
در ادامه ریاست سازمان ملی بهره وری بر مشارکت و همکاری بیشتر دانشگاه درخصوص ارائه راهکار به منظور اجرایی نمودن چرخه بهره وری در دستگاههای اجرایی کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی تاکید داشتند.