پنجمین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز

1397/09/28

پنجمین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز با هدف گسترش دانش فنی در شناخت و به کارگیری فناوری موج میلیمتری و تراهرتز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این کنفرانس توسط قطب علمی دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر عبدالعلی عبدی پور رئیس پنجمین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز گفت: هدف از برگزاری این کنفرانس تبادل نظر علمی و ارائه آخرین یافته های تحقیقاتی مرتبط با موضوع موج میلیمتری و تراهرتز است.
وی افزود: به این کنفرانس بیش از 60 مقاله ارسال شد که پس از چندین دوره داوری در نهایت 27 مقاله برای ارائه در این کنفرانس انتخاب شد.
رئیس پنجمین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز خاطرنشان کرد: تعداد مقالات خارجی ارائه شده به این کنفرانس نسبت به دوره های گذشته دو برابر شده است.
عبدی پور عنوان کرد: این کنفرانس هر دوسال یک بار توسط دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و تهران برگزار می شود.
دکتر بهروز طالبی رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در این کنفرانس گفت: برگزاری این کنفرانس به توسعه پژوهش در حوزه فناوری موج میلیمتری و تراهرتز کمک می کند.
وی افزود: برای برگزاری این کنفرانس تلاش های زیادی در دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و تهران صورت گرفته است که این کنفرانس به صورت منظم و هر دو سال یک بار برگزار شود.


استاد دانشگاه تهران تاکید کرد:
در حوزه نانو به اهداف آموزشی و فناوری رسیده ایم

استاد دانشگاه تهران گفت: فناوری نانو یک رشته میان رشته ای است که ایران در این حوزه به اهداف آموزشی و فناوری مورد نظر نائل آمده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتررضا فرجی دانا در پنجمین کنفرانس فناوری موج میلیمتری و تراهرتز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در عرصه های آموزشی شاهد از میان برداشته شدن مرز تشکیلاتی دپارتمان ها و دانشکده ها هستیم.
وی افزود: در واقع در عرصه آموزشی به سمت میان رشته ای شدن درحال حرکت هستیم که این امر افق های جدید علمی و فناوری را برای محققان و پژوهشگران باز می کند.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: به طور مثال در حوزه نانو هیچ دپارتمان و یا دانشکده ای در دانشگاه تهران تشکیل نشد اما میان تمام افرادی که در این حوزه کار می کردند ارتباط برقرار شد و همین امر موجب شد تا به مقصود آموزشی و فناوری در این رشته میان رشته ای دست یابیم.
فرجی دانا اظهار داشت: در حوزه پژوهشی نیز شاهد تخصصی شدن کنفرانس ها هستیم.
وی تاکید کرد: یکی از وظایف اساتید این است که امید را به جوانان القا کنند تا دانشجویان جوان بتوانند در حوزه های علمی و آموزشی فعالیت داشته باشند.