تازه‌های نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1397/09/28

کتاب " تکنیک طراحی بافت و رنگ" تألیف آقای مهندس شاهپور وزیردفتری توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.

این کتاب یکی از کتب پایه صنعت نساجی است، که باهدف آموزش دانشجویان رشته مهندسی نساجی و رشته طراحی پارچه و لباس و برای استفاده دست‌اندرکاران و مهندسان شاغل در این صنعت تدوین‌شده است. در این اثر هر آنچه که برای طراحی و بافت انواع پارچه‌ها با نقش‌مایه‌های گسترده باید بدانید جمع‌آوری‌شده است. چنانچه بر روی بیش از 650 طرح بافت و نقش‌مایه ارائه‌شده در این اثر متمرکز شوید، بدون شک به ایده‌های نوینی برای خلق نمونه‌های جدید و جذاب دست خواهید یافت.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر